Οριζόντιος προσανατολισμός (Λογότυπο τίτλου)

Μέγεθος::

3840x2160

Ρόλος εικόνας:

tileburnedin

Προβολή:

JPG + PSD μέσω Box

Επιτόπου

Σελίδα αναζήτησης:

CTV / Σταθερός υπολογιστής / Tablet/

Κατευθυντήριες γραμμές

Αναγνωσιμότητα:

Ο τίτλος πρέπει να καταλαμβάνει το 30-40% της εικόνας, ώστε να επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη κατανόηση, ακόμη και σε μικρές οθόνες φορητών συσκευών.

Παρουσία υπερβολικά πολλών στοιχείων / Αρνητικός χώρος:

Αποφύγετε εικαστικά που αποτελούνται από πολλαπλά κουτιά/πλέγματα ή έχουν δυσανάλογα μεγάλο κενό χώρο.

Περιττό κείμενο:

Αποφύγετε ενσωματωμένο κείμενο που είναι περιγραφικό ή μη ουσιώδες

Ευαίσθητο περιεχόμενο:

Αποφεύγετε τα spoiler, τις εικόνες με σεξουαλικά υπονοούμενα, το γυμνό, τα πολιτισμικά προκλητικά σύμβολα/προκλητικές εικόνες και τις υπερβολικά βίαιες, αποτρόπαιες ή αιματηρές σκηνές

Κατευθυντήριες γραμμές