Οριζόντιος προσανατολισμός (Λογότυπο τίτλου)

Μέγεθος::

3000 x 3000 px

Ρόλος εικόνας:

tileburnedin

Προβολή:

JPG + PSD μέσω Box

Επιτόπου

Σειρά συνέχισης παρακολούθησης:

CTV / Σταθερός υπολογιστής / Tablet/