גבוה (ללא טקסט)

מידות:

1680 px 3636 x

תפקיד התמונה:

tile

מסירה:

JPG באמצעות Box

במקור

גרפיקת סיפור:

נייד

דף פרטים:

נייד

הנחיות

אזורים בטוחים לממשק משתמש:

שים לב לאזורים הבטוחים כך שאלמנטים שנוספו באמצעות תכנות לא יכסו תוכן גרפיקה חשוב

עמוס במיוחד / מרחב שלילי:

הימנע מפריטים שמורכבים ממספר תיבות / רשתות או שמכילים כמות לא פרופורציונלית של מרחב ריק

מיתוג:

הימנע מהוספת סימני לוגו של מותגים מוכרים

תוכן רגיש:

נא להימנע מספויילרים, מתמונות מיניות, מעירום, מסמלים ומתמונות בעלות קונוטציות תרבותיות שליליות ומסצינות דוחות, עקובות דם או אלימות במיוחד

ראה את כל הדוגמאות