افقی چندبخشی (بدون متن)

اندازه:

2160 × 3840 پیکسل

نقش تصویر:

tile

تحویل:

JPG به ازای هر قسمت از طریق Box

در محل اصلی خود

صفحه سریال:

تلویزیون متصل / رایانه رومیزی / تبلت / تلفن همراه

صفحه جزئیات قسمت:

تلویزیون متصل / رایانه رومیزی / تبلت

صفحه جستجو:

تلویزیون متصل / رایانه رومیزی / تبلت / تلفن همراه

دستورالعمل‌ها

فرد مناسب:

مطمئن شوید که هر یک از بازیگران زن / مرد که تصویر او گنجانده شده، از بازیگران عادی فصل هستند و مهمان ویژه نیستند

برندسازی:

از قرار دادن آرم برندهای قابل تشخیص خودداری کنید

محتوای حساس:

لطفاً از محتوای لو دهنده داستان، تصاویر وسوسه‌انگیز جنسی، برهنگی، تصاویر/نمادهای تحریک‌کننده فرهنگی و صحنه‌های بیش از حد خشونت‌آمیز، ترسناک یا خونین استفاده نکنید

مشاهده همه نمونه‌ها