قالب ها

لینک ها برای دانلود نمودن قالب های فتوشاپ برای دارایی های Max:

قالب هنری پلتفرم Max
قالب هنری پلتفرم Max – HBO Originals
قالب هنری پلتفرم Max – Max Originals