Οριζόντιος προσανατολισμός (Λογότυπο τίτλου)

Μέγεθος::

3000 x 2000 px

Ρόλος εικόνας:

tileburnedin

Προβολή:

JPG + PSD μέσω Box

Επιτόπου

Όλες οι σελίδες:

CTV / Σταθερός υπολογιστής / Tablet/