Μεγάλου μεγέθους και οριζόντιου προσανατολισμού (Χωρίς κείμενο)

Μέγεθος::

3000 x 3000 px

Ρόλος εικόνας:

tile

Προβολή:

JPG ανά επεισόδιο μέσω Box

Επιτόπου

Η σειρά της λίστας μου:

CTV / Σταθερός υπολογιστής / Tablet/