Μεγάλου μεγέθους και οριζόντιου προσανατολισμού (Χωρίς κείμενο)

Μέγεθος::

3840 x 2160 px

Ρόλος εικόνας:

tile

Προβολή:

JPG ανά επεισόδιο μέσω Box

Επιτόπου

Σελίδα σειράς:

CTV / Σταθερός υπολογιστής / Tablet/

Σελίδα αναζήτησης:

CTV / Σταθερός υπολογιστής / Tablet/